Nortura anlegg
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Nortura kutter over halve vareutvalget

14. februar 2019

Nortura skal satse mer på de produktene som selger best og fjerner godt over 1.000 varer fra sortimentet. I dag produserer Nortura rundt 2.300 enkeltprodukter. Det tallet skal reduseres til rundt 1.000, skriver Nationen.

Strømlinjeformingen av vareutvalget skal gi rom for økt effektivitet og mindre svinn. I dag står de 340 mest populære produktene for 80 prosent av omsetningen. I motsatt ende av popularitetsskalaen genererer 1.100 varer bare 1 prosent av omsetningen.

– Det sier seg selv at vi ikke kan fortsette med det. Det møter vi forståelse for også hos dagligvarekjedene, sier konstituert visekonsernsjef Lisbeth Svendsen i et brev fra Nortura til bøndene som eier samvirkebedriften. I det samme brevet forklarer salgs- og markedsdirektør Harald Bjerknes den nye satsingen.

– Vi må ha et godt salg av volumprodukter for å ta vare på våre eieres råvareavsetting og sørge for effektivitet i produksjonen. Derfor må vi ha mer fokus på volum- og kjerneprodukter, i stedet for å øke antall produkter.

Effektiviseringen skal gi effekt mot slutten av året.

(©NTB)