Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nortura innfører trekk for å sikre resultatet

7. april 2023

Fra mandag 10. april innfører Nortutra et trekk på 20 øre pr. kg. kjøtt og 10 øre pr. kg. egg. I et brev til eierne som ble sendt ut før påske skriver styreleder Trine Hasvang Vaag at de er nødt til å levere et positivt resultat i år.

I brevet som Landbruk24 har fått tilgang til vises det til at det er satt i gang tiltak som skal redusere kostnadene med 400 millioner kroner, men at det er usikkerhet knyttet til salgsutviklingen framover.

Videre skriver Vaag:

Som et ekstratiltak for å sikre resultatet, har derfor styret vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr kg slakt og 10 øre pr kg egg, fra 10. april. Vi vet at som husdyrprodusenter har vi behov for disse pengene på egen gård. Men vi er også eiere, og som eiere må vi bidra for å sikre selskapet vårt. Vi vet at det å hente inn ny kapital i et samvirke kan være en krevende prosess, ikke minst fordi andelsinnskuddet ikke skiller på om du har stort eller lite volum i produksjonen din.
 
I kretsmøterunden var budskapet fra mange eiere at vi ikke må «kvie» oss for å gå til eierne og be om penger hvis det blir nødvendig. Det er gode signaler å få, men vi ønsker ikke å gjøre det før det eventuelt er nødvendig. Derfor velger vi heller å ta et lite pristrekk fra oss alle nå, som et ekstra bidrag for å sikre resultatet i 2023.