Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Nortura innfører ekstra avtaletillegg på storfe i dag

22. mars 2021

Grunnet stort behov for norsk storfekjøtt i markedet innfører Nortura ekstra avtaletillegg på storfe fra i dag. Tillegget er på kr 1,00 per kg og kommer i tillegg til leveringsavtale storfe.

På opprinnelig plan var ekstra avtaletillegg satt opp med kr 0,60 per kg fra uke 16, og ytterligere økning med kr 0,60 per kg fra uke 18, i sum kr 1,20 per kg fram til og med uke 25. Ved innføring allerede nå med kr 1,00 per kg økes satsen fra uke 18 med kr 0,50 per kg, til sum kr 1,50 per kg.

Ny prisløype storfe fra om med i dag ser du under.