Gris i halm
Foto: Norsvin

Nortura foreslår reduserte omsetningsavgifter

9. november 2020

Konsernstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2021. Satsene vedtas av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet i desember, så det understrekes at dette foreløpig kun er et forslag.

Forslaget betyr en kraftig reduksjon i avgiften for gris, en liten reduksjon for storfe i første halvår. For sau er det en liten reduksjon, mens det for lam i praksis er uendret avgift. Også for egg foreslås det uendret avgift.