Foto: Konkurransetilsynet
Foto: Konkurransetilsynet

Nortura får kjøpe Steinsland på vilkår

9. juni 2022

Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS på vilkår. Nortura forplikter seg til en rekke avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.

 

Konkurransetilsynet fikk melding 2. februar 2022 om at Nortura kjøper to tredeler av aksjene i rugeribedriften Steinsland & Co. Konkurransetilsynet har i dag orientert selskapene om at tilsynet tillater foretakssammenslutningen på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for oppdrett og salg av daggamle verpehøner og i markedet for salg av egg til dagligvare- og storhusholdningsaktører. Som følge av Konkurransetilsynets bekymringer har Nortura tilbudt en rekke avhjelpende tiltak for å avbøte de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

Tiltakene innebærer at Nortura skal levere daggamle verpehøns eller unghøner på ikke-diskriminerende vilkår til eggprodusenter som leverer til konkurrerende eggpakkeri. Ikke-diskriminerende vilkår omfatter blant annet priser, volum og leveringsbetingelser. Nortura forplikter seg videre til å ikke diskriminere konsumeggprodusenter ut fra hvilken leverandør eller hønerase som er valgt for innkjøp av verpehøner. Tiltakene har en varighet på 10 år.

-Det er Konkurransetilsynets vurdering at tiltakene Nortura forplikter seg til vil sikre fortsatt effektiv konkurranse i markedet for eggproduksjon, sier avdelingsdirektør for mat, handel og helse Beate Milford Berrefjord.

Kilde: Pressemelding fra Konkurransetilsynet