Kyr av rasen NRF
Foto: Rasmus Lang-Ree

Nortura endrer avtaleinnmeldingen for storfe.

20. desember 2019

Nortura reduserer fra nyttår fristen for avtaleinnmelding på storfe fra 5 uker før ønsket slakteuke (basisuke) til 4 uker før ønsket slakteuke. Antall uker som slaktene kan disponeres reduseres fra 7 uker til 5 uker, 2 uker før og to uker etter basisuka. Tillegget på kr 2,50 pr kg for å melde inn på avtale, er uendret.

Det er store variasjoner i etterspørselen av storfekjøtt gjennom året. Hver tirsdag planlegges neste ukes slakting. Avtaleordningen er et helt nødvendig verktøy i dette arbeidet. Den gir oversikt over Norturas tilgang på storfeslakt de kommende uker og dermed grunnlaget for hvordan vi best kan utnytte kapasiteten på det enkelte anlegg.

Avtaleordningen gjør at vi kan betjene markedet med ferskt storfekjøtt på en best mulig måte, samtidig reduseres behovet for kostbar innfrysning på reguleringslager.

Intensjonen med avtaleordningen er at vi både skal kunne fremskynde og utsette slaktetidspunktet i forhold til ønsket slakteuke. Ordningen vi hadde frem til 30. juni 2019 ga oss begrensede muligheter til å fremskynde slaktingen. Det var årsaken til at det ble foretatt justeringer i avtaleordningen i sommer. Den ordningen har vi fått en del negative tilbakemeldinger på, spesielt i forbindelse med telledatoen 1. oktober. Mange mente det var krevende å melde inn 5 uker i forkant. Men det var utfordringen med at Nortura kunne disponere slaktene 3 uker før og 3 uker etter ønsket slakteuke som skapte mest misnøye. 

Slakteplanleggingen skjer tirsdag uken før aktuell slaktuke. Det betyr at det må være en uke mellom fristen for innmelding og første uke dyrene er disponible, for at det skal være mulig å benytte alle disponible uker ved planleggingen. 

Med hensyn til den praktiske gjennomføringen har vi hatt meget gode erfaringer med dagens avtaleordning!

Les mer på medlemssidene til Nortura