Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nortura betaler ikke ut medlemskapital

28. april 2020

I sin tale til årsmøtet i Nortura varslet styreleder Trine Hasvang Vaag at styret har endret sin innstilling om å betale ut medlemskapitalen for 2010.  Årsaken er usikkerheten etter koronautbruddet. – Det gjorde vi med tungt hjerte, vi vet at våre eiere har bruk for pengene. Men som ansvarlige eiere mente vi, det var riktig, fordi usikkerheten var for stor, sa Vaag.
Styrets innstilling ble vedtatt med 62 stemmer, 35 stemte for et forslag fra Region Agder/Rogaland om å likevel betale 62,6 millioner i medlemskapital for 2010.

Les mer om dette her

Du kan lese hele talen her

Trine Hasvang Vaag trakk ellers fram en del forbedringer som har skjedd i selskapet det siste året.

-Etter at vi høsten 2018 holdt på å brekke ryggen på SAP-prosjektet på Malvik, tok vi grep. Prosjektet ble reorganisert, ledelsen byttet ut – og i dag er jeg lettet og glad for å kunne si at vi har fått styr på prosjektet. Vi er i rute og nærmer oss den fasen hvor vi skal begynne å høste gevinster. Den viktigste endringen med det nye systemet er at det vil gi oss betydelig bedre ende til ende oversikt – i det mange påstår er Norges mest kompliserte verdikjede. For en ferskvarebedrift der hvert minutt teller – ligger det åpenbart store gevinspotensial i bedre prognoser, raskere ordreflyt og kunderespons.  Ny teknologi gjør det også mulig å organisere industristrukturen på en mer effektiv måte.

-Vi har det siste året sett ytterligere forbedringer i distribusjonsløsningene våre. God samhandling med dagligvarehandelen og grosistleddene har bidratt til bedre leveringsgrad og redusert svinn.

-Markedsbalansen har utviklet seg i positiv retning for de fleste av produksjonene og vi ligger nå nærmere “målpris” enn i fjor. For bondeøkonomien er det få ting som er viktigere enn det.

-Kostnadsnedtrekket i form av uttak av 20 prosent administrative stillinger går som planlagt og skal være gjennomført innen utgangen av året.

-Vi har begynt å bryte stein som dere ba om. Otta er allerede nevnt. Inntransporten er under omorganisering og vi utreder nå mulighetene for å effektivisere storfeskjæringen.

-Dere har bedt om tydeligere og ærligere kommunikasjon. Jeg mener vi er på riktig vei.  Den siste Gilde-filmen bringer oss nærmere kjernen i hovedbudskapet vårt – og hvem kan vel med større troverdighet enn oss, bruke bonden som frontfigur i markedsføringen.

-I forlengelsen av dette vil jeg trekke fram Rep Trak sin ferske omdømmemåling, der fikk Nortura sin høyeste skår noen gang. Det er utrolig gledelig i et år der vi har stått i mange tøffe saker rundt klima og kjøttforbruk, dyrevelferd, fabrikkstruktur, frustrerte eiere og økonomi. Likevel opplever folk at vi kommuniserer sakene på en skikkelig måte og tar vårt samfunnsansvar på alvor. Det er kanskje unødvendig å påpeke det i denne forsamlingen, men for et merkevareselskap er et godt omdømme i dag langt på vei “licence to operate”.

-Vi har også begynt å øke tilleggsytelsene igjen.