Elgjeger
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

NORSKOG klager staten inn for ESA

23. januar 2019

Mens private skogeiere må betale moms ved salg av jakt- og fiskekort, gir staten seg selv fritak. Nå klager skogeierorganisasjonen NORSKOG staten inn for ESA.

– Dette er etter vår vurdering ulovlig bruk av statsstøtte, sier direktør Arne Rørå i NORSKOG i en pressemelding.

Organisasjonens medlemmer eier mer enn 13 millioner dekar skog og utmark, opplyser organisasjonen på sine nettsider.

Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for merverdiavgift ved salg av jakt- og fiskekort og for noen er fritaket utvidet til å gjelde salg av storviltjakt, ifølge NORSKOG. De private skogeierne mener dette er diskriminerende og påpeker at prisen er viktig for folk som har lyst til å jakte eller fiske.

Organisasjonen sier den har tatt opp saken med Finansdepartementet gjentatte ganger.

– Det er nå seks år siden Finansdepartementet ba om mer saksbehandlingstid, påpekes det i pressemeldingen.

– Merverdiavgift og jakt- og fiskerettigheter er en sammensatt problemstilling med motstridende hensyn om det er vanskelig å finne en god løsning på, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

Han forklarer at forskjellen i momsreglene ikke er ment å gi en fordel til statlige aktører.

– Men det er tvilsomt om jakt- og fiskerettigheter på statens grunn kan omsettes, som er et grunnvilkår for avgiftsplikt. De gruppene som er unntatt merverdiavgift antas i stor grad å drive ressursforvaltning, i motsetning til private aktører hvor omsetningen er basert på næringsinteresser, sier Næsje i en epost til NTB.

NORSKOG mener den beste løsningen vil være et generelt momsfritak for alt salg av jakt og fiske, uavhengig av hvem som eier skogsområdene. Alternativt må alle pålegges å betale moms, ifølge organisasjonen.

(©NTB)