Moden hveteåker
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

Norske Felleskjøp foreslår å øke kornprisen med 10 øre

15. mars 2018

I sitt innspill til jordbruksoppgjøret foreslår Norske Felleskjøp å øke kornprisen med 10 øre.  I tillegg anbefaler de økte arealtilskudd.  De skriver følgende om prisnedskriving,  “I den grad det ikke er mulig å styrke inntektene i husdyrproduksjonene gjennom økt
prisuttak i markedet slik at det forsvarer en økt kornpris, ber Norske Felleskjøp om at
økningen i kornpris kompenseres med et økt prisnedskrivingstilskudd.

De ønsker også at det skal dyrkes mer hvete og mindre havre og ber om at prisen økes mer på hvete enn på de andre kornslaga.  I innspillet er det også et anslag på at gjødselprisene vil stige tilsvarende 2,5 øre pr. kg. korn.