Skurtresker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Norske Felleskjøp ber om 13 000 tonn i ekstraordinær import.

3. august 2018

Norske Felleskjøp har i dag utarbeidd en oppdatert prognose for inneværende sesong (2017/2018). Denne er grunnlag for anbefaling om ekstra import av karbohydratråvarer. Det anbefales at Landbruksdirektoratet auksjonerer ut et kvantum på 13 000 tonn karbohydratråvare. Landbruksdirektoratet har i dag 7. august fastsatt tollkvoten til 13 000 tonn.

Årsaken til den ekstraordinære importen er selvfølgelig avlingssvikten som følge av tørken, og dermed økt behov for kraftfôr. Auksjonen vil bli holdt 10. august.

Innkjøpsdirektør i Felleskjøpet Rogaland Agder , Geir Inge Auklend, sier til Landbruk24 at han håper og tror at kvoten er stor nok for å dekke behovet fram til 1. september.

Den første prognosen for den norske kornavlinga i 2018 kommer 16. august, og den vil legge grunnlaget for importkvotene som auksjoneres ut på den første ordinære auksjonen for neste kornår som avholdes 21. august.
Sindre Flø i Norske Felleskjøp fastslår allerede nå at det vil bli behov for en rekordstor kornimport.

Geir Inge Auklend i Felleskjøpet Rogaland Agder sier at det foreløpig ser ut som det er mulig å skaffe de råvarene som trengs på verdensmarkedet. Tørken i Nord-Europa gjør at de må handle fra andre land enn de har gjort før. Han nevner at det kan bli vanskelig å skaffe den mengde havre som de vanligvis har brukt i kraftfôrblandingene, men det er mulig å erstatte den med andre karbohydratråvarer.

Når det gjelder prisen på kraftfôrråvarene er prisene på korn i verdensmarkedet langt under norsk priser. Situasjonen er mer usikker når det gjelder proteinråvarer, der er det ingen eller lav toll for øyeblikket, så en økning i verdensmarkedsprisen vil slå direkte inn på den norske kraftfôrprisen.