PC på fôrbrettet
Foto: Felleskjøpet Agri

Norsk-Svensk samarbeid om digitalt utvikling og presisjonsjordbruk

28. juni 2019

Felleskjøpet Agri med i styrket Norsk-Svensk allianse: Svenske Hushållningssällskapet inngår et strategisk samarbeid for økt digitalisering og for å få ut presisjonsjordbruks teknologi og kompetanse med Dataväxt, Lantmännen og Felleskjøpet Agri. Samtidig går Hushållningssällskapets datterselskap AgriIT inn som deleier i Dataväxt.

For å ytterligere drive den digitale utviklingen av landbruket inngår partene nå et strategisk samarbeid. Samarbeidet består av flere deler, deriblant en samarbeidsavtale mellom Lantmännen og Hushållningssälskapet for å drive felles prosjekter innen digitale tjenester. Med flere aktører skapes en bredere kunnskaps- og erfaringsbase å bygge videre på. Samtidig er det kostnadseffektivt og raskere å sammen lage tjenester som kan tas i bruk av et bredere spekter av bønder og rådgivere.

Den andre delen av samarbeidet har som mål å øke kunnskapen og bruken av presisjonsteknologi innen landbruket. Økt digitalisering og bedre presisjon i jordbruket gir en mulighet til å produsere mer, bedre og renere. Dette er en viktig bidragsyter for at landbruket skal nå sine klimamål.

– Med svenske Hushållningssällskapets inntreden styrkes samarbeidet vi allerede har med Lantmännen og Dataväxt. Deres kompetanse og erfaring gir nye muligheter. Samarbeidet har en nordisk tilnærming, der både nye tjenester og kunnskap vil tas ut i både Sverige og Norge. Allerede høsten 2019 vil de første Dataväxt- tjenestene tilbys via Felleskjøpets «Min gård». Tjenestene vil være tilpasset norske forhold. Et strategisk samarbeid som dette er veien å gå også i Norge, og et norsk-svensk basert tjenesteutviklingssamarbeid er noe Felleskjøpet Agri har stor tro på, sier Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri.

Siden 2011 har Hushållningssällskapens rådgivere og Dataväxt samarbeidet med å ta frem digitale verktøy til svenske bønder. Samarbeidet som nå inngås er en videreutvikling av dette.. I 2016 kjøpte Lantmännen en majoritetspost i Dataväxt og i 2018 gikk også Felleskjøpet Agri inn med en eierpost i Dataväxt og ble en aktiv part i det videre utviklingsarbeidet. Lantmännen fortsetter som majoritetseier i Dataväxt.

– Samarbeidet med Hushållningssällskapet betyr mye for utviklingen av effektive rådgiververktøy og samhandlingen mellom bonde og rådgiver. Bondens behov og rådgiverens behov er ikke alltid identiske, og i dag og fremover vil Dataväxts tjenester utvikles for å tilfredsstille begge sine behov for å sikre en effektiv digital kommunikasjon mellom bonde og rådgiver. Erfaringer herifra kan også tas ut utenfor Sverige. Rådgivningsverktøyet vil fortsatt tilbys andre rådgivingsorganisasjoner og tilpasses deres behov. Vi er også glade over å ha Hushållningssällskapet som ny deleier da dette gir oss ytterligere en sterk og erfaren aktør i vår virksomhet, noe som kommer til å bidra til fortsatt utvikling av våre tjenester, sier Fredrik Djupmarker, daglig leder i Dataväxt.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri