kyllingfilet
Illustrasjonsfoto

Norsk Kylling stenges ned etter koronautbrudd

16. juni 2021

Det er påvist 14 tilfeller av koronasmitte i Midtre Gauldal. De aller fleste tilfellene er knyttet til bedriften Norsk Kylling, opplyser kommunen. Bedriften stenges inntil videre, det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr.

Siden 2. juni er 37 personer registrert smittet i Midtre Gauldal kommune. Smitten er stort sett knyttet til Norsk Kylling, og nå stenges bedriften med 290 ansatte ned.

Trønderbladet skriver at det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr.

Kommunen har onsdag hatt møte i kriseledelsen, samt møte med Norsk Kylling. Der ble det gjort et hastevedtak etter covid-19-forskriften.

– Tiltakene er iverksatt. Norsk Kylling er kjent med dem og støtter opp, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord i Midtre Gauldal til Adresseavisen.

Nå settes alle som jobber i bedriften som er bosatt i Midtre Gauldal, i karantene inntil videre.

– Det er et grep vi gjør for å bidra til å få oversikt og kontroll på utbruddet som er i regionen, sier administrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling til NRK.
– Vi stenger ned alt som ikke går på det å ta vare på dyrene. Da snakker vi om å slakte dyrene og sikre god dyrevelferd, sier Stokbakken.

Kommunen har vedtatt følgende tiltak med umiddelbar virkning:

-Norsk kyllings virksomhet på Støren, stenges inntil videre. Det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr. Alle de som skal inn i virksomheten, blir hurtigtestet i et opplegg koordinert med virksomheten.

-Alle arbeidere i Norsk kylling (uavhengig av hvilken lokasjon de jobber på) som er bosatt i Midtre Gauldal, settes inntil videre smittekarantene og skal følge de krav som gjelder Covid 19-forskriften for personer satt i smittekarantene. Det vil bli utarbeidet nødvendig informasjonsmateriell på flere språk, for å sikre at smittekarantenekrav forstås og etterfølges.

-Kommunen og Norsk kylling vil gjennomføre et møte i dag med arbeidsgiver for innleide medarbeidere, for å klargjøre forventninger, roller og ansvar.

-Tiltakene er varsla Norsk kylling i et møte i dag. Virksomheten har også en rekke egne tiltak som de gjennomfører. Det bli løpende dialog med Norsk kyllings ledelse videre.

Kilder NTB og Midtre Gauldal Kommune