Ny kyllingfabrikk
Foto: REMA 1000

Norsk Kylling signerer kontrakt for ny kyllingfabrikk

20. september 2018

Sammen med NHP Eiendom skal Norsk Kylling, som eies av REMA 1000, bygge en ny kyllingfabrikk i Orkanger. Fabrikken vil være banebrytende innen energibruk og bærekraft, og vil utgjøre starten i etableringen av en næringsmiddelklynge i området. Dette skriver Reitangruppen i en pressemelding.

Byggekontrakten ble signert denne uken og oppstart av byggingen er planlagt første halvår 2019. Hent har fått samspillskontrakt for totalentreprise Bygg, og Bravida har fått tildelt samspillskontrakt for totalentreprise for Tekniske Fag. Fremover skal vi opphandle entrepriser på tekniske støttesystemer for energisentral, kuldeanlegg, biprodukthåndtering, renseanlegg, dampanlegg og vaskeanlegg.

Norsk Kylling har gjennomgått en stor transformasjon siden REMA 1000 kjøpte virksomheten i 2012. De siste årene har virksomheten blitt langt mer bærekraftig, lønnsom og leverer produkter av topp kvalitet til REMA-kunder over hele Norge. Dyrevelferd har fått høyeste prioritet ved å konvertere til kyllingrasen Hubbard, fokus på kompetanse og investeringer i drift og teknologi for høy dyrevelferd.

Et landbruksprosjekt

For å etablere den nye kyllingfabrikken i Orkanger har Norges største jordflyttingsprosjekt blitt gjennomført for å unngå tap av matjord. Hele 52 mål med matjordlager er flyttet og benyttet til nydyrking av tilsvarende areal hos en lokal gårdbruker. På denne måten går ikke en eneste kvadratmeter matjord tapt som følge av fabrikksatsningen, og det er også etablert ny kunnskap om jordflytting og nydyrkning som vil kunne gjenbrukes.

Norsk Kylling vil gjennom sin satsing sikre om lag 200 arbeidsplasser for bønder og omtrent 150 gårdsbruk i området. Bøndene vil være sikret leveranse til fabrikken og får på den måten forutsigbarhet i sin drift på gården.

Største satsing i Norge

Fabrikken som skal bygges i Orkanger er en av de største satsinger innen næringsmiddelindustrien i den senere tid i Norge. Den nye kyllingfabrikken vil danne grunnlag for etablering av en klynge med næringsmiddelvirksomheter i området. Landbruk og havbruk møtes i spennende samarbeid når Nutrimar blir nærmeste nabo og tett samarbeidspartner.

I tillegg til kunnskapsdeling, vil det være et tett samarbeid rundt bærekraftig drift. Det er allerede etablert samarbeid om bruk av biprodukter og det jobbes intensivt med flere potensielle samarbeidsområder for fremtiden. Det ligger store muligheter i økt samhandling mellom havbruk og landbruk, og her kan vi gjennom vår satsing bygge opp løsninger i Trøndelag som vil være unike i stor målestokk.

Et prosjekt for fremtiden

Som en konsekvens av fokus på miljø og bærekraft i vår nye kyllingfabrikk bygges det en egen energisentral som skal sikre verdensledende løsninger på energiforbruk i området. Området skal samlet sett ha mindre CO2-avtrykk etter bygging av kyllingfabrikken enn hva det har i dag. For å få dette til på beste måte er det under etablering et energiselskap som vil utvikle dette konseptet videre i samarbeid med NHP Eiendom som står bak byggingen av energisentralen.

– Norsk Kylling ønsker gjennom denne satsningen å ta vare på lokalmiljøet og kunder over hele landet. Drømmen vår har vært å bygge en fabrikk som ikke bare sikrer kylling av høyeste kvalitet og laveste pris til kundene, men som er etisk og bærekraftig i alle ledd, sier Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken.

–  Kyllingfabrikken vil være starten på og en katalysator for utviklingen av en næringsmiddelbasert klynge i området hvor vi bygger fremtidens næringsmiddelindustri. Industriprosjektet skal være verdensledende i sitt slag og dermed blant de mest bærekraftige i Norge. Vi kommer til å se økt økonomisk aktivitet og tilstrømming av arbeidsplasser i området, sier administrerende direktør i NHP Eiendom, Christian Wist.

Kilde: Pressemelding fra Reitangruppen.