Gulrøtter
Illustrasjonsfoto

Norsk gulrotproduksjon trues av nematoder

1. august 2023

Produksjonen av gulrot er omtrent fordobla de siste 15–20 årene. Nå finner du norsk gulrot i butikk hele året. En skadegjører kan imidlertid velte hele lasset, om vi ikke finner nye tiltak.

Produksjonen av gulrot har blitt spesialisert og effektivisert de siste 15–20 årene. Gulrot er nå størst blant grønnsakene, den norske produksjonen er omtrent dobla og i dag dekker den over 90 prosent av forbruket i Norge. Et problem med en slik spesialisering er at mange får et ensidig vekstskifte, noe som kan føre til oppformering av planteskadegjørere, for eksempel planteparasittære nematoder

– I dag mangler vi kunnskap om omfanget og betydningen av skadelige nematoder i gulrot. Den intensive produksjonen med økende monokultur skal undersøkes nærmere. Tapene er store når det går galt med nematoder, sier forsker Solveig Haukeland i Norsk institutt for bioøkonomi, (NIBIO) til deres nettsider.

Nematodeartene er vanskelige å håndtere og det finnes ingen tilgjengelige plantevernmidler. Effekten av mulige tiltak er lite dokumentert under norske forhold.

NIBO har satt i gang et forskningsprosjekt som skal se nærmere på dette. Produkter som biokull, hønsegjødsel og kitinrike stoffer har vist lovende virkning i utenlandske forsøk. De skal nå testes her i landet.

– Vi vil se på samspillet mellom planter, nematoder og andre organismer i jorda, forteller Haukeland. Vi ønsker derfor å undersøke hva som forgår i rotsonen til planter med og uten nematodeangrep. Slik grunnleggende forskning vil gi oss kunnskap som kan bidra til innovative løsninger i fremtiden.

 

(©NTB) og Nibio