Ingunn

Norsk Fjørfelag etterlyser reguleringstiltak i eggproduksjonen

2. juli 2022

Fra og med 1. juli økte omsetningsavgifta på egg fra 80 øre til 1,50 kroner pr. kg. Den nye avgiftssatsen utgjør nesten 250 000 kroner per innsett for  en konsesjonsbesetning. Norsk Fjørfelag (NFL) er fortvilet over at det ikke kom på plass en løsning i jordbruksforhandlingene.

– Bedre verktøy for regulering er en sak NFL har arbeidet med i mange år, også lenge før min tid som styreleder. NFL har hatt fokus på viktigheten av bedre markedsregulering både i forbindelse med politisk lobby og i utallige medieoppslag. I fjor høst fikk NFL signaler om at man skulle se på en løsning i jordbruksoppgjøret. Noen synes kanskje at NFL har «sittet for stille i båten» de siste månedene. Grunnen har vært behovet for å gi «arbeidsro» i forkant av jordbruksforhandlingene. Arbeidsroen har vært knyttet til å gjennomgå ulike modeller, med håp om å finne det beste verktøyet, sier styreleder i NFL, Ingunn Dalaker Øderud.

Ønsker ikke kontraktproduksjon

Hvilken modell ønsker dere?

– NFL er fortvilet over at det ikke kom på plass noen ny løsning via jordbruksavtalen. Norsk Fjørfelag mener det er viktig at eggproduksjon opprettholdes i hele landet. Vi har derfor ønsket styrking av markedsreguleringsordningen, heller enn kontraktproduksjon. NFL er ikke låst til én spesifikk modell.

– Når vi sier at vi ikke er låst på modell så begrunnes det med at vi har jobbet med flere ulike modeller som kan benyttes. Felles for modellene er at de skal gi en kontrollert nyetablering av eggproduksjon. Vi er avhengig av at Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Totalmarked, Omsetningsrådet og Landbruks- og matdepartementet kan gi tilslutning til en av modellene.

Vil ha kontroll på nyetablering

NFL mener det er avgjørende viktig at de som er i næringen i dag skal få fortsette sin produksjon til en anstendig lønn for arbeidet. Andre som ønsker å bli eggprodusenter, må vente til noen slutter eller det er økt etterspørsel av egg.

– Vi må få balanse i dagens produksjon ved å få kontroll på nyetablering. Det er løsningen for å få til en stabil produsentøkonomi med lav omsetningsavgift.

– Mye av omsetningsavgiften ville vært unødvendige dersom vi hadde bedre verktøy for å regulere markedet før nyetableringer skjer. Det har vært overproduksjon siden 2012. Det må tas grep for å begrense nye etableringer – NÅ, avslutter Dalaker Øderud!