Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen ASA. Foto: Caroline Roka
Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen ASA. Foto: Caroline Roka

Norgesgruppen omsatte for 50 milliarder i første halvår

30. august 2021

Norgesgruppen omsatte for 50 milliarder kroner i første halvår av 2021. Samtidig venter konsernet en svakere utvikling etter hvert som svenskehandelen øker.

– Jeg er fortsatt svært fornøyd med hvordan selskapet har taklet den krevende situasjonen gjennom pandemien og sikret trygg matforsyning, understreker konsernsjef Runar Hollevik. Samtidig poengterer han at veksten for dagligvare allerede er i ferd med å avta og at han forventer negativ vekst fremover i møte med de sterke pandemitallene i fjor, i takt med at samfunnet gjenåpnes.

– Vi forventer at omsetningen vil falle og har forventning om fortsatt tøff konkurranse utover høsten og vil derfor fokusere på fortsatt stram kostnadskontroll og gode forhandlinger med leverandørene for å kunne holde prisene til kundene våre så lave som mulig, uttaler Runar Hollevik.

Første halvår av 2021 har fortsatt vært preget av pandemi og uvanlig høy omsetning. Unormalt lav grensehandel og fortsatt lavere besøkstall på kafeer, restauranter og hjemmekontor, gjør at salgsinntektene for dagligvarekjedene har vært høye. NorgesGruppens salgsinntekter i årets seks første måneder endte på 50 420 MNOK, en økning på 5,1 prosent sammenlignet med første halvår 2020. Dette er en svært sterk vekst når man tar i betraktning at veksten i første halvår 2020 var på 15 prosent sammenlignet med 2019. Resultat etter skatt var på MNOK 1 907 MNOK, som tilsvarer en resultatmargin på 3,8 prosent. Første halvår 2020 var resultat etter skatt MNOK 1 647.

Salget av norske varer har økt med over 1 milliard

En positiv sideeffekt av redusert grensehandel er at salget av norske varer har skutt i været. I første halvår 2021 har vårt salg av norske varer økt med mer enn 1 MRD NOK, som tilsvarer 15 prosent siden normalåret 2019. Samtidig rapporterer MENY om at salget av lokalproduserte matvarer de første seks månedene økte med 17,7 prosent fra fjoråret, enkelte lokalmatprodusenter rapporterer om økninger helt opp mot tre ganger høyere enn samme periode i fjor.

Priskonkurranse og permanente priskutt i Kiwi sammen med forsterkede priskampanjer i supermarkedkjedene MENY og SPAR, trekker driftsmarginen noe ned til tross for rekordomsetning første halvår. Av- og nedskrivningene derimot er lavere i årets første seks måneder i 2021 enn tilsvarende periode fjor, noe som trekker driftsmarginen opp. Valuta og råvarepriser dette halvåret har bidratt til at bruttomarginene er under press. NorgesGruppen har likevel kuttet i prisene mot kundene og sikret resultatet med sterk kostnadskontroll.

De sterke resultatene i første halvår muliggjør fortsatt høyt investeringsnivå innen bærekraft, butikkdrift, eiendom og logistikk. Et par eksempler på store investeringsprosjekter er det nye miljøvennlige kaffebrenneriet på Vestby som reduserer klimagassutslippene med 85 prosent sammenlignet med det gamle kaffebrenneriet på Filipstad. I tillegg investerer konsernet i det nye ASKO Oslofjord-lageret i Sande, som blir et av landets mest moderne og klimavennlige logistikksentraler, som blant annet skal forsynes av to nye elektriske, autonome ferger som skal krysse Oslofjorden.

Kilde: Pressemelding fra Norgesgruppen