Iselin Nybø
Foto: NFD/Øyvinn Myge

Norge og Storbritannia tyr til nødløsning

21. oktober 2020

Norge og Storbritannia klarer ikke å få en frihandelsavtale på plass før nyttår. Nå er det enighet om å sikre varehandelen med en overgangsavtale i mellomtida.

Norge og Storbritannia er blitt enige om at det skal inngås en midlertidig vareavtale som skal gjelde fra 1. januar til en ny frihandelsavtale trer i kraft, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Det var Nationen som meldte om nyheten først.

Den midlertidige avtalen skal blant annet sikre at Norge og Storbritannia unngår toll på industrivarer. Det er nå tett dialog om justeringer i avtalen, ifølge næringsminister Iselin Nybø (V).

– Det er likevel viktig at næringslivet er klar over at dette er en begrenset avtale, både når det gjelder omfang og varighet, sier hun.

Håper på kort overgangsperiode

Det nye avtaleverket må på plass fordi Storbritannia har forlatt EU og derfor trenger nye rammer for handelen med Norge.

Dagens overgangsordninger etter brexit utløper til nyttår.

Den norske sidens håp er at en fullverdig frihandelsavtale med Storbritannia skal kunne tre i kraft bare noen måneder senere, slik at overgangsavtalen som nå inngås, blir kortvarig.

– Dette er viktig for å sørge for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan fortsette fra 1. januar på samme vilkår som i dag. Med dette ivaretar vi våre interesser med en «broløsning» mens vi forhandler videre med fullt tempo for å få en frihandelsavtale på plass så raskt som mulig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Forsikringspolise

Overgangsavtalen vil bygge på en «no deal»-avtale som Norge og Storbritannia har hatt liggende i skuffen siden mars 2019. Den ble forhandlet fram som en forsikringspolise i tilfelle Storbritannia skulle krasje ut av EU uten enighet om de overgangsordningene som nå er på plass, og som gjelder ut året.

Det vurderes også begrensede løsninger for tjenestehandel og investeringer, to områder som ikke vil bli dekket av overgangsavtalen for varer.

Men selv om forhandlingene om en full frihandelsavtale fortsetter med full styrke, gjenstår mye arbeid før denne kan tre i kraft.

Norge og Storbritannia erkjenner derfor at det ikke er realistisk å ferdigstille frihandelsavtalen i tide til at den kan tre i kraft 1. januar 2021.

[email protected]