Mann i hveteåker
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Nok såkorn foran årets våronn.

31. januar 2019

Bjørn Stabbetorp fra Felleskjøpet Agri orienterte om såkornsituasjonen på dagens kornkonferanse i Oslo. Fjorårets tørke førte til en halvering av kornavlinga i Norge, og mange har stilt spørsmål om det er nok såkorn foran årets våronn. Det korte svaret fra Stabbetorp var JA.

Han orienterte om en krevende situasjon for såkorn. Det startet med at det var knapt med såkorn i forkant av 2018 sesongen, så det var veldig lite såkorn som ble overlagret. Tørken rammet selvfølgelig såkorndyrkerne på samme måte som alle andre kornprodusenter. Heldigvis er det en god del såkorndyrking i Trøndelag, der det var tilnærmet normalavlinger. Tørken rammet som kjent også våre naboland som vi vanligvis importerer såkorn i fra.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre forsyningen til årets sesong.

-Dispensasjon for å bruke såkorn fra andre arealer enn hos våre faste såkorndyrkere, det er gjennomført samme vekstkontroll og andre tiltak på disse arealene, som hos de faste kontraktdyrkerne.

-Dispensasjon til å bruke såkorn med spireevne ned til 80 % spireevne. Ikke så stor praktisk betydning.

-Import av “nye sorter” for oss i Norge. Floghavreregelverket det samme. Dette er sorter som er gjennomprøvd og mye brukt i våre naboland.

-Det er hvert år en del som bruker eget såkorn, Stabbetorp ville ikke oppfordre til noen spesiell “dugnad” med at flere skulle bruke eget såkorn.
Og han avsluttet altså med å slå fast at det blir nok såkorn til alle, så får vi håpe at han har rett.