4c0cde14-66ac-46de-b92a-f8b97770caf5

Ikke Newcastlesyke i kyllingbesetning.

28. september 2022

Oppdatert 28.09. kl 21.50.

Jærbladet melder i kveld at prøvene fra kyllingbesetningen som ble avlivet var negative, det betyr at det ikke er mistanke om at det var Newcastlesyke i den besetningen.

– Vi, som alle andre, er lettet over resultatet. En ny påvisning ville betydd en klar forverring av en allerede alvorlig og krevende situasjon for fjærfenæringen på Jæren, skriver regiondirektør i mattilsynet Lise Petterson i en pressemelding onsdag.

For å hindre videre smittespredning av den alvorlige fuglesykdommen Newcastlesyke, ble en fjørfebesetning avlivet tirsdag. Besetningen har rundt 14 000 dyr og ligger i Time kommune.

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Risiko for smitte til mennesker er svært lav. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt. 

Slaktekyllingbesetningen med rundt 14 000 dyr som ble avlivet ligger på Kverneland i Time Kommune, og 9,8 km fra gården der newcastlesyke ble påvist 

Avliver for å hindre spredning av sykdommen  

Svarene på prøvene tatt i slaktekyllingbesetningen gir ikke et entydig svar, men kan heller ikke utelukke at det er newcastlesyke.  

– Vi må derfor behandle dette som en mistanke på newcastlesyke. I sitasjonen vi står i nå, vil det ikke være forsvarlig å ikke avlive, det er for mye som står på spill, sier regiondirektør i Mattilsynet Lise Petterson.  

Mattilsynet tar nye prøver i besetningen i dag, som sendes til analyse hos Veterinærinstituttet for å få endelig svar.  

Utbrudd i flere land 

I Norge har det bare vært ett utbrudd av newcastlesyke på fjørfe tidligere. Det var i en flokk konsumegghøner på Finnøy i 1996. Newcastlesyke ble påvist på ville duer i Oslo i august. 

På verdsbasis har newcastlesyke vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sjukdommen i fjørfeproduksjonen i lang tid.   

Les mer om Newcastle disease her: 

Dødelig virus påvist i fjørfebesetning i Rogaland

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet.