Slakt av storfe hos Fatland
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Noen slakterier har gitt for god klassifisering av storfeslakt.

14. februar 2021

Ved den årlige revisjonen av klassifiseringen av storfe har Animalia funnet feil ved fem slakterier. Det har medført at slaktene har fått en litt bedre klasse enn de skulle ha hatt. Avviket har gått i bondens favør og det vil ikke bli gjort endringer i slakteoppgjørene.

-Vi ble klar over avviket på lengdemålingsutstyret i forbindelse med revisjonen som vi foretok i forrige måned. Kalibreringspunktet på kontrollstavene for lengdemåling på de første fem anleggene som fikk montert dette utstyret var ved en feil plassert 5 cm for lavt. Dermed ble slaktene målt til å være kortere enn de var – noe som førte til litt bedre klassifiseringsresultat enn de skulle ha fått. 5 cm forskjell i lengde på storfeslakt utgjør ca. 0,22 klasser i EUROP-systemet i gjennomsnitt, sier Morten Røe, fagsjef for klassifisering i Animalia til Landbruk24.

-Dette er selvsagt beklagelig, og avviket på utstyret skulle ha vært oppdaget tidligere. Skjevheter i klassifiseringsresultatene mellom slakterier kan skyldes regionale forskjeller i dyrematerialet. Denne gangen skyldtes det dessverre en monteringsfeil, sier Røe.

Blir det noen form for sanksjoner mot de slakteriene som har målt feil?

-Ingen av de involverte slakteriene har målt feil med overlegg. De har gjennomført klassifiseringen i henhold til regelverket. Klassifiseringsutvalget har behandlet håndtering av avviket og har kommet fram til at oppgjør som er gjennomført tilbake i tid står ved lag siden avviket har gått i bondens favør, sier Morten Røe

-Fra og med 8. februar i år har samtlige slakterier fått riktig kalibrering av lengdemålingsutstyret og vil dermed ha lik bedømmelse av slaktene. Våren 2020 tok Klassifiseringsutvalget initiativ overfor Justervesenet for å få inn en kontrollmåling av lengdemålingsutstyret inn i deres øvrige kontroller på slakteriene. Dette arbeidet blir sluttført i 2021.

-Med lengdemålingssystemet har vi fra 2019 et etterprøvbart system for klassifisering av storfe. Det gjorde det mulig å oppdage måleavviket og konsekvensene av det, avslutter Røe

Slakteriene som har hatt avvikende kalibreringspunkt er:

 • Nortura Rudshøgda
 • Nortura Egersund
 • Fatland Jæren
 • Fatland Ølen
 • Fatland Oslo

 

Slakteriene som har hatt rett kalibreringspunkt er:

 • Nortura Karasjok
 • Nortura Gol
 • Jens Eide
 • Ole Ringdal
 • Nortura Bjerka
 • Nortura Førde
 • Horns
 • Midt-Norge
 • Nortura Malvik
 • Nortura Sandeid
 • Røros
 • Nordfjord
 • Nortura Målselv
 • Nortura Otta
 • Slakthuset Eidsmo
 • Ytre Nordmøre
 • Furuseth
 • Øre Vilt
 • Nødslakteriene

Justering av likning

Klassifiseringsutvalget har vedtatt å gjøre en mindre justering av likningen for klassefastsettelse som i gjennomsnitt gir en økning i klasse på 0,14. Den nye likningen ble tatt i bruk fra og med 8. februar.

Kilde: Animalia