Nina K Sæter
Foto: Nathan W. Lediard

Nina Kolltveit Sæter ny organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag

22. oktober 2020

Nina Kolltveit Sæter fra Surnadal er ansatt som ny organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag.

Den nye organisasjonssjefen er 50 år og utdannet sivilagronom i husdyrfag fra NMBU. Hun har tidligere jobbet som forskningstekniker ved Fagsenteret for kjøtt og Helsetjenesten for svin 1997 – 1998 og rådgiver/medlemsansvarlig i Tine Midt-Norge 1998 – 2008.

De siste 13 årene har hun vært heltidsbonde på et melkebruk i Surnadal.

Nina Kolltveit Sæter har i tillegg innehatt flere sentrale styreverv i norsk landbruk. Blant annet som styremedlem i Tine SA i perioden 2010 – 2015. I perioden 2013 – 2015 var hun nestleder i Tine, og i samme periode Tine sin representant i styret i Norges Bondelag. Hun ble i 2019 gjeninnvalgt som styremedlem i TINE SA, hvor hun fortsatt er styremedlem.

Hun tiltrer stillinga i januar og overtar etter Arnar Lyche, som har vært organisasjonssjef i Bondelaget siden 2011. Ved årsskiftet går han for fullt inn i det nyetablerte ullselskapet Tingvoll Ull AS, som han har vært med på å organisere og finansiere opp.

Kilde: Pressemelding fra Møre og Romsdal Bondelag