Foto: Vilde Hårsaker
Foto: Vilde Hårsaker

Nestlederen i Bonde- og Småbrukarlaget trekker seg

18. august 2022

Ola Fiskvik trekker seg som organisatorisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, han sier at han har møtt større motstand enn forventet i arbeidet med å modernisere organisasjonen.

I en kort kommentar til Landbruk24 skriver Fiskvik følgende:

“Jeg hadde ambisjoner om å bidra til å modernisere NBS, som organisasjon og gjøre laget mer relevant for aktive bønder. Slik kunne NBS fått økt oppsluttning og økte ressurser. Da ville det blitt enklere å dreie landbrukspolitikken i en mer kunnskapsbassert og framtidsrettet retning. Motstanden mot dette har vært større enn forventet. Derfor velger jeg nå å fratre alle verv i NBS og bruke min arbeidskraft og kunnskap i egen gårdsdrift og i min nye jobb som kornrådgiver i kraftforindustrien. Jeg har blitt kjent med mange bra folk i NBS og jeg ønsker alle i NBS lykke til videre.”

Landbruk24 er kjent med at det fortsatt er uro i organisasjonen etter at et flertall i styret mente at lederen Kjersti Hoff ikke hadde fullmakt til å undertegne årets jordbruksavtale. 

I et brev til tillitsvalgte underskrevet av et flertall i styret, inkludert Fiskvik, utrykkes det “redusert tillit til styreleder” Kjersti Hoff.