Monica A. Paulsen
Foto: Terje Bergersen

Negotia vil ivareta dyrevelferden under streiken.

17. september 2019

Negotia som organiserer de streikende arbeiderne i Felleskjøpet Agri, sier de vil ivareta dyrevelferden under streiken. Mattilsynet ber om at bønder som er rammet av akutt fôrmangel melder i fra til dem.

Negotia streiker for å opprettholde dagens lønns- og arbeidsvilkår. Vi er veldig opptatt av at ingen dyr skal lide som følge av streiken. Vi etterlyser dispensasjonssøknader fra FKA dersom det skulle være aktuelt, slik at vi får ivaretatt dyrevelferden, sier Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia til Landbruk24.

Meld fra ved akutt fôrmangel

Tine har i ettermiddag lagt ut følgende melding på sin medlemsside:

Mattilsynet følger med på konsekvensene for dyrevelferden av den pågående streiken hos Felleskjøpet Agri.

Hvis det oppstår akutt mangel på fôr i besetninger, ønsker vi at bonden/produsenten varsler sitt lokale Mattilsyn på tlf. 22400000.

Hvis streiken får andre akutte følger for dyrevelferden, ønsker Mattilsynet også å få melding om dette.