Barn ved melkebutikk
Foto: Bo Mathisen

Nedgangen i melkesalget fortsetter.

28. januar 2020

Nedgangen i melkesalget fortsetter, salget av søtmelk uten smak falt med 9 millioner liter i 2019. Salget av ost og yoghurt er stabilt, men importen av ost øker.  Melk.no har nettopp offentliggjort statistikken over salget av melkeprodukter i fjor, og utviklingen de siste 12 årene. 

Melk
Salget av søtmelk uten smak har falt med 9 millioner liter fra 2018 til 2019. Fra 2007 og fram til i dag er reduksjonen på hele 50 millioner liter.

Ser vi på salget pr. person er utviklingen enda mer dramatisk. I 2007 kjøpte hver nordmann 98,7 liter melk, mens i fjor kjøpte vi bare 81,4 liter. Det er en nedgang på 17,3 liter pr. person i løpet av 12 år.

Ost
For ost er utviklingen ganske stabil, det er solgt 18,9 kg ost pr. person i 2019.

Men det er verdt å merke seg at importen av ost øker kraftig. I 2019 spiste hver nordmann 3 kg importert ost. Det tilvarer ca. 160 millioner liter melk. Tabellen viser kilo importert ost pr. person.

Youghurt

Salget av yoghurt er også ganske stabilt, men det har gått litt ned fra toppårene fra 2013 -2014. Vi spiser 10 kg yoghurt pr. person.

Du finner fullstendig statistikk på Melk.no