Melkebil fra Tine
Foto: Tine

Nedgangen i melkeproduksjonen fortsetter

10. desember 2019

I november ble det levert 116 millioner liter kumjølk, 10 prosent nedgang fra samme måned i fjor. 

For kumelk viser statistikken fra TINE Råvare en nedgangen i november, målt i volum, på 12,8 millioner liter. Fettinnholdet er på 4,44 prosent, mot 4,39 i november 2018. Proteininnholdet var på 3,48 prosent, litt over fjoråret. 

To prosent ned hittil i år

Hittil i år er det levert 1 356 millioner liter kumjølk, en reduksjon på 2,0 prosent. Det tilsvarer i overkant av 27 millioner liter. Målt i prosent er nedgangen størst i Rogaland.

Melkeleveranser i november og hittil i år


Kilde: Tines Medlemssider.