Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Nedgang i husdyrtallet

14. mai 2019

I dag ble tallene fra husdyrtellinga 1. mars lagt fram av SSB. De viser en stor nedgang i antall sauer og avlssvin, mens det er en mindre nedgang i antallet melkekyr. Økningen i ammekyr har også flatet ut.

Husdyr        Antall 1.3 2019   Endring fra 2018

Mjølkeku             215 063               -1,6%       

Ammeku              92 722                 +1,7%       

Sau                      937 382                -7,0%      

Mjølkegeit          36 268                  0,3%        

Alssvin                 83 310                 -6,2%  

Kilde: SSB