Foto: Gjensidige
Foto: Gjensidige

Nedgang i antall landbruksbranner

23. februar 2022

Flere år med nedgang i antall landbruksbranner fortsatte i fjor. 612 branner i driftsbygninger er historisk lavt.

I  2014 registrerte Gjensidige hele 2844 små og store branner i driftsbygninger. Etter mange års omfattende skadeforebyggende arbeid, mener forsikringsselskapet å se stor effekt av kampen mot landbruksbrannene.

— I løpet av fjoråret unngikk vi tap av dyreliv som følge av brann. Går vi bare noen få år tilbake i tid, var situasjonen en helt annen, sier risikoekspert på landbruk i Gjensidige, Frode Narud.

Færre branner, men høye erstatningskostnader

Tross nedgang i antall branner, holder erstatningene seg på et høyt nivå, og el-feil står fortsatt bak de aller fleste branner i landbruksbygninger.

— Antallet branner med erstatninger over 5 millioner kroner øker som følge av større produksjoner og mer kostbar teknologi i driftsbygningene. Derfor er det viktig at vi fortsette å sette inn tiltak der de har størst virkning, i godt samarbeid med bøndene selv og samarbeidspartnerne våre, sier Narud. 

Narud mener satsingen på brannvarslingsanlegg og el-kontroll, termografering og risikogjennomgang med bonden, er hovedårsaken til at antall branner er så drastisk redusert de siste 10 årene, men at en ikke kan hvile på laurbærene.

—Nå jobber vi med å videreutvikle skadeforebyggingen, blant annet med bruk av sensorteknologi for kontinuerlig overvåking av el-anlegg. Flere store branner har startet i sikringsskap, derfor setter vi nå inn tiltak på dette området først, sier Narud.

Gjensidige har samarbeidet med Elotec, El-Watch og GapitSmart om utviklingen av sensorteknologien.

— Dette blir svært viktig for å holde brannstatistikken i sjakk. Det blir ikke mindre behov for målrettede tiltak i fremtiden. Derfor er det også svært positivt å se hvor fremoverlente mange bønder er, og at de ønsker å ta i bruk ny skadeforebyggende teknologi i både fjøs med dyrehold, men også i gartneri og veksthus, sier Narud.

Kilde: Pressemelding fra Gjensidige