Foto: Bonde- og Små brukarlaget
Foto: Bonde- og Små brukarlaget

NBS vil avholde uravstemning om en eventuell jordbruksavtale

28. mars 2023

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til landbruks- og matdepartementet. Der de forbeholder seg retten til å avholde uravstemning om jordbruksavtalen.

Ved en eventuell jordbruksavtale, kan jordbrukets organisasjoner avholde uravstemning i sine organisasjoner før avtalen kan signeres. Det er denne muligheten NBS nå har informert staten om at de forbeholder seg retten til å benytte.

– I et år der så mye står på spill for norsk jordbruk sin framtid, vil vi tilrettelegge for sterkest mulig demokratisk forankring i organisasjonen. Det kan bli opp til medlemmene å avgjøre om inngått jordbruksavtale er god nok for å skape nødvendig optimisme i næringen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Det er styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag som avgjør om jordbruksavtalen 2023 skal godkjennes ved uravstemning. Ved en eventuell uravstemning vil medlemmene motta nødvendig informasjon.

Ikke aktuelt for Bondelaget

-Spørsmålet om uravstemning er behandlet i organisasjonen vår, og Bondelaget kommer ikke til å kreve uravstemning i år, sier Bjørn Gimming leder i Norges Bondelag, til Landbruk24.

-Vi kommer til å jobbe for et godt jordbruksoppgjør som viser politisk vilje til å satse, og som gjør at bonden vil fortsette.

-Hvis vi ikke får til et godt jordbruksoppgjør sammen med denne regjeringen, da er valget eventuelt å bryte, heller enn å sende en halvgod avtale til uravstemning, sier Gimming.

Kilde: Bonde- og Småbrukarlaget