Foto: Heiko Junge / NTB
Foto: Heiko Junge / NTB

Næringslivet trenger også strømhjelp

5. desember 2021

Kommentar
Det er stadig flere signaler om at vi får en ekstremt høy strømpris gjennom vinteren. Det betyr at Norge som nasjon blir rikere, men det betyr også at husholdninger og næringsliv får strømregninger vi aldri har sett maken til. Nå ser det ut som politikerne har våknet når det gjelder å støtte husholdningene, men hva med næringslivet?

Landbruket har blitt lovet at kompensasjon for økte strømpriser skal tas opp i jordbruksforhandlingene til våren, men mange får problemer med likviditet lenge før den tid. Veksthusnæringa i Sør- Norge er allerede i krise, og i flere husdyrproduksjoner er det et høgt strømforbruk på vinteren. Samlet bruker jordbruk og veksthus ca. 1,6 milliarder kilowattimer i året.

Men i motsetning til gjødselprisene er ikke dette noe som bare rammer landbruket, hele næringslivet er i større eller mindre grad berørt av strømsjokket. I forbindelse med koronarestriksjonene kom det raskt krisepakker som skulle hjelpe bedriftene gjennom krisen, det må det også gjøre når det gjelder strøm. Så lenge Norge tjener voldsomt på høye energipriser, er det ikke penger det står på, det gjelder bare å finne mekanismer som fungerer.

Maksimalpris?

Tillater meg å komme med et forslag. Når vi ikke snakker om en forsyningskrise, men kun høye priser, kan det være mulig å kompensere næringslivet for en strømpris over et visst nivå. Først ved bortfall av el-avgift og hvis prisen stiger mer med en direkte kompensasjon. Dette vil i praksis bety at det innføres en maksimalpris for strøm til næringslivet. Dette kan være en permanent ordning, der det blir et politisk spørsmål å sette maksimalprisen. Den prisen må være så høy at det vil lønne seg å iverksette alle mulige tiltak for energisparing, men så lav at vi unngår konkurser og oppsigelser på grunn av ekstreme strømpriser.

Det finnes sikkert mange motargumenter mot dette forslaget, blant annet forholdet til EØS- avtalen. Uansett det viktigste er at det blir gjort noe. Vi har et utrykk som heter “mens graset gror, dør kua”. Nå kan vi få en situasjon der Norge blir rikere samtidig som bedrifter går konkurs av samme årsak.