Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

Nå øker melkeproduksjonen

9. april 2021

Leveransene av kumelk ble på 141 millioner liter i mars, en økning på seks prosent fra samme måned i fjor. Volumet ligger også over den nyeste prognosen.  Det melder TINE på sine medlemssider

Ser vi årets tre første måneder under ett, er økningen på over 13 millioner liter kumelk, en vekst på 3,4 prosent. Med unntak av Troms og Finnmark og Møre og Romsdal er det vekst i alle landets fylker.
Derimot er det en liten nedgang i produksjonen av økomelk både i første kvartal og i mars måned.
Innholdet av fett i kumelka var i mars på 4,43 prosent, protein på 3,52 prosent. Dette er godt over både fjoråret og den nyeste prognosen.

 

Kilde: TINE