To ulver skutt i Rendalen
Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Nå kan jakta i ulvesonen starte

11. februar 2022

Lagmannsretten har gitt staten medhold i sin anke i ulvesaken. Dermed kan ulvefellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås starte.

Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

De mente at regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene, var ugyldig. 30. januar fikk de medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Fredag ble det kjent at staten har fått medhold.

– Jeg konstaterer med tilfredshet at lagmannsretten gir oss medhold i at statens vedtak av 22. desember 2021 om å felle ulv tilhørende fire ulveflokker innenfor ulvesonen, er lovlig. Det betyr at det kan felles ulv innenfor ulvesonen i vinter. Vi vil sette i gang med lisensfelling så raskt som praktisk mulig, og vi vil om nødvendig vurdere tiltak for å sikre at hele kvoten kan tas ut i år. Jeg er opptatt av å føre en forvaltning av ulv innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Sjokkert

– Noah er sjokkert over kjennelsen, sier Noah-leder Siri Martinsen.

På grunn av lagmannsrettens kjennelse vil organisasjonene trolig ikke få anledning til å føre saken videre før ulvene er skutt.

«Hele poenget med en midlertidig forføyning var å sikre at ikke dyrene ble skutt før en full rettslig prøving – men nå vil dyrene dø, uten at man har fått anledning til å legge fram argumentasjon om for eksempel andre mulige løsninger til konfliktdemping», skriver de tre organisasjonene i en pressemelding.

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

– Riktig og viktig

På andre siden står Norges Bondelag. De er godt fornøyd med lagmannsrettens kjennelse.

– Vi mener regjeringas vedtak om lisensfelling av fire flokker innenfor ulvesonen, i tråd med rovviltnemndenes, var både riktig og viktig. Det er nødvendig med en forvaltning av ulv også innenfor ulvesonen, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Han sier de nå vil be klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) om at lisensjakten blir forlenget, slik at vedtaket kan gjennomføres i vinter.

Miljøministeren sier kjennelsen er en seier for en balansert forvaltning av ulv.

– Den betyr at den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og ulv i Norge kan ivaretas på en god måte. Med denne kjennelsen har vi fått en større aksept for en god forvaltning også innenfor ulvesonen, sier statsråden.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar.

Inntil 28 ulver kan felles

Statsforvalteren i Innlandet åpner for lisensfelling av inntil 28 ulver innenfor ulvesonen fra og med lørdag 12. februar klokken 8.

Det kommer etter at Borgarting lagmannsrett fredag åpnet for at lisensfellingen kan gjennomføres etter at dyrevernorganisasjoner tok vedtaket om lisensfelling fra Klima- og miljødepartementet til retten.

Den samlede kvoten fra departementet var opprinnelig på inntil 25 dyr, men statsforvalterne har fått myndighet til å utvide kvoten dersom oppdaterte opplysninger tilsier det, opplyser Statsforvalteren i Innlandet fredag kveld.

Det kan for eksempel være opplysninger om at det er flere eller færre dyr i noen av flokkene enn først antatt. Kvoten er derfor utvidet til å gjelde inntil 28 ulver.

Hensikten med lisensfellingen er å ta ut dyrene i revirene Hornmoen, Bograngen, Rømskog og Slettås.

Det er kvotene i Rømskog- og Slettås-revirene som har blitt utvidet, fra henholdsvis åtte til ti og to til tre dyr.

NTB