Ekspertutvalget som i dagligtale omtales som Inntektsutvalget, skal levere sin innstilling i form av en NOU innen 1. juli 2022. Utvalget er i gang med sitt arbeid. De har allerede  gjennomført innspillsmøter med relevante organisasjoner og personer, men vil gjerne også få innspill fra flere.

Alle interesserte inviteres derfor til å sende inn skriftlige bidrag til e-postadressen:  [email protected]

Innkomne innspill vil offentliggjøres på denne nettsiden etter hvert som de kommer inn. Det vil være mulig å gi innspill til utvalgets arbeid fram til 31.12.2021. Når utvalgets arbeid er ferdig vil NOUen sendes ut på ordinær høring.

Les mer om utvalgets sammensetning og mandat her 

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet