Bertran Trane Skadsem
Foto: Kyrre Lien / Scanpix

– Nå hviler det et historisk tungt ansvar på regjeringspartiene

14. juni 2019

200 pelsdyrbønder lever fortsatt i total uvisshet etter at regjeringspartiene har pisket på plass egne representanter til å stemme mot sin egen overbevisning og tydelige prinsipper for full erstatning. Nå må de ta fullt ansvar for det rettferdige resultat de lover.

Regjeringspartiene vant frem i voteringen i natt. I siste liten tvang regjeringen flere av sine egne folkevalgte til å stemme mot egen overbevisning.

– I dag har vi vært vitne til et forferdelig skittent politisk spill. Man tror jo ikke det som skjer. Politikerne viser at de har fjernet seg helt fra folket, det er kun spillet som betyr noe. Regjeringen har brukt rå makt for å skyve 200 familier ut i stor usikkerhet og potensiell økonomisk ruin. Dette er respektløst mot alle familiene som har stolt på dem og alle velgerne som har stemt representantene inn på Stortinget, uttaler styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem. 

Til tross for en uvanlig lang og opphetet debatt i Stortinget, var det ingen fra regjeringspartiene som klarte å gi et tydelig svar på hvordan kompensasjonen vil bli for de som nå mister livsgrunnlaget sitt og mister verdier bygd opp over generasjoner. Pelsdyrbøndene sitter nå med en lovnad om at ingen skal få «urimelige utslag» i kompensasjonsutmålingen og at Stortinget direkte skal være involvert i arbeidet med en endelig forskrift – og på uspesifisert vis sikre et rettferdig resultat. 

– Det er fullstendig uklart hva som ligger i «urimelig utslag». Bollestad sa i dag fra Stortingets talerstol at 5 millioner i tap i markedsverdi var klart urimelig. Saksordfører Morten Ørsal Johansen satt senere på Dagsnytt 18 og lovet full taksering av alle anlegg, mens Bollestad hevdet at regnskapets bokførte verdi skal ligge til grunn. Carl I. Hagen lover bedre rettigheter enn ved ekspropriasjon. Alt dette skaper stor usikkerhet for familiene som har barn og store forpliktelser, sier Trane Skadsem. 

– Nordmenn forventer at sentrale politikere har full kontroll på alle detaljer etter halvannet års arbeid med en så alvorlig sak. I dag kom det tydelig frem at ingen har kontroll på noe som helst i denne saken. De som risikerer å ta hele regningen for det, er nå familiene som absolutt alle politikerne i dag snakket så varmt om å beskytte og ta vare på. 

Til tross for advarsler fra tilnærmet alle faginstanser innen økonomi og regnskap, ligger fortsatt bokført verdi til grunn for beregningene.

– Vi har dokumentert utallige ganger at regjeringspartienes forslag vil rane og ruinere bøndene og familiene deres. Bokført verdi gir ingen individuell vurdering. Tvert imot er bokført verdi hovedgrunnen til de urimelige utslagene i kompensasjonsforslaget. Samtidig lovet statsråden, saksordføreren og andre ledende politikere i dag nettopp individuell behandling, sier Trane Skadsem. 

Et enormt ansvar hviler på regjeringspartiene

Opposisjonen la torsdag frem alternativer som ifølge Norges Pelsdyralslags beregninger ville gitt faktisk reell erstatning og trygghet for bøndene. Regjeringspartiene avviste disse og har i stedet påtatt seg ansvaret for å følge kompensasjonsutmålingene tett fremover. Det ble både i Stortingssalen og i mediene lovet at Stortinget og regjeringen direkte vil gripe inn om bønder varsler at de får en erstatning som slår uheldig ut. 

– Nå som regjeringspartienes maktspill og skalting og valting med bøndene faktisk har ført frem, så hviler det et historisk tungt ansvar på dem for å holde løftene de har gitt i dag. De har garantert at Stortinget skal påvirke forskriften og ta opp igjen saken om erstatningen slår urimelig ut. De har lovet reell individuell behandling og rettferdighet. Det betyr faktisk at saken må opp igjen til høsten, for det er allerede dokumentert at mange havner i stort uføre med modellen som er skissert, sier Trane Skadsem.

Statsråd Bollestad omtalte i Stortingssalen selv ett av eksemplene NPA har dokumentert som klart urimelig. Disse eksemplene vil det bli svært mange av. 

– Samtlige av dem som i dag kom med store ord og tydelige løfter fra talerstolen, har et personlig ansvar å oppfylle nå. De som har snakket de såkalte utbryterne rundt med både trusler og løfter, bør raskt sette seg inn i saken og omsider levere anstendighet og rettferdighet, sier Trane Skadsem.

Samtidig vil pelsdyralslaget nå følge opp saken juridisk. Fem bønder har allerede saksøkt staten som privatpersoner, og sakene venter i tingretter rundt omkring i Norge bare på at lovforslaget skal bli vedtatt. 

– Vår viktigste jobb nå er å ta vare på bøndene og familiene deres. Nå må vi følge opp og trøste, for folk sitter og gråter og er redde for alt de har mistet, sier Skadsem 

Kilde: Pressemelding fra Norges Pelsdyralslag