Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Nå har melkeprodusentene lavest inntekt i jordbruket

14. april 2023

Referansebruksberegningene som Budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag viser at nå er det melkeprodusentene som har lavest vederlag til arbeid og egenkapital i jordbruket.

For 2023 er det beregnet et vederlag til arbeid og egenkapital for melkeproduksjon på 374 100 kroner pr. årsverk. Det er lavest av alle produksjoner som er med i beregningene. Høgst vederlag har kombinasjonen fjørfekjøtt og korn med 925 800 kr. pr. årsverk.

– Jeg er særlig bekymret for den lave lønnsomheten hos melkebonden. Lav inntektsvekst over tid gjør også at sårbarheten er stor, og inntekten nærmer seg faretruende 2015-nivå. Inntektene må løftes kraftig for å snu den negative utviklingen, og få med oss melkebonden videre, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket