Sauer på beite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Nå er prisen på lammekjøtt på sitt høyeste i sesongen.

5. august 2019

I dag økte Nortura produsentprisen på lammekjøtt økt med 3,20 kr. pr. kg. Dette er den høyeste prisen i sesongen. Det blir en gradvis nedtrapping utover høsten.

Se alle prisene på Landbruksbørsen

Lam

Her er prisløypa på lam utover sesongen.

26. august ned kr. 0,50
2. september ned kr. 1,00
9. september ned kr. 1,50
16. september ned kr. 2,00
23. september ned kr. 1,80
30. september ned kr. 1,30
7. oktober ned kr. 0,50

Dette er planlagte priser som følge av endringer i engrospris og omsetningsavgift.  Det kan skje andre endringer i løpet av sesongen.

Sau

For sau er det ikke planlagt endringer i engrosprisen i andre halvår 2019. Men omsetningsavgifta blir brukt for å styre tilførslene til før og etter lammesesongen.

Omsetningsavgifta er på 1 kr/kg fram til 2. september.
Så settes den opp til 3 kr/kg fra 2. september til 14. oktober.
Fra 14. oktober til 2. desember settes den ned til 1 kr/kg.
Fra 2. desember settes den igjen opp til 3 kr/kg.

Kilde: Nortura