Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Nå er det kamp om sauekjøttet.

23. august 2021

Etter flere år med overproduksjon og elendige priser for sauekjøtt, har det i år blitt stor etterspørsel og økning i prisene. Det siste er at i dag varsler Nortura at de øker effektivitetstillegget for sau med 1 kr til 3 kroner pr. kg. 

Nortura skriver følgende på sine medlemssider i dag:

“Nortura har behov for mer sau. Det er også behov for å styrke prisstimulansen til å slakte sau før og etter den mest hektiske slaktesesongen for lam. Konsernstyret har derfor bestemt å øke effektivitetstillegget med kr 1 til kr 3 pr kg. 

Vedtaket er gjort med tilbakevirkende kraft.

Det betyr at alle som har slaktet sau og ung sau i ukene 31, 32 og 33 vil få en etterbetaling.”

Effektivitetstillegget utbetales ikke i ukene 36 til 41.

Prisen for sauekjøtt i klasse R ligger nå på ca 20 kr. pr kg.

Se detaljerte priser på Landbruksbørsen her

Kilde: Nortura