Helge Leiro Baastad
Foto: Gjensidige

Nå blir det utbytte fra Gjensidige

22. september 2020

Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge vil dele et kundeutbytte på over 2 milliarder kroner. 

På Gjensidiges generalforsamling 25. mai i år ble det besluttet å ikke dele ut aksjeutbytte, som følge av Covid 19-situasjonen. Selskapets styre fikk samtidig fullmakt til å beslutte utdeling av aksjeutbytte på et senere tidspunkt. Styrets intensjon har vært å beslutte aksjeutbytte så snart situasjonen tillot det. I tråd med fullmakten har Gjensidiges styre nå vedtatt å utbetale aksjeutbytte på 6,1 milliarder kroner, tilsvarende 12,25 kroner per aksje.

Av det samlede aksjeutbyttet er 3,6 milliarder kroner basert på resultatet for 2019. Gjensidigestiftelsen, som er Gjensidiges største aksjonær, formidler sin andel av dette aksjeutbyttet til Gjensidiges skadeforsikringskunder, som kundeutbytte.

-Dette betyr at Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge kan se frem til å dele over 2 milliarder kroner i kundeutbytte, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Den endelige beslutningen om kundeutbytte skal tas av Gjensidigestiftelsens styre.

Bakgrunn for vedtak om aksjeutbytte

Gjensidiges utbyttepolitikk handler om å levere forutsigbare, høye og stabile aksjeutbytter til sine aksjeeiere over tid.

Generalforsamlingens beslutning i mai om å ikke dele ut aksjeutbytte var særlig begrunnet i Finansdepartementets oppfordring til banker og forsikringsforetak 25. mars i år, som følge av Covid 19-situasjonen, om å «vente med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert».

I en pressemelding 9. september skriver Finansdepartementet at forsikringsforetak i større grad [enn banker] må kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet.

Gjensidiges styre mener den store usikkerheten er redusert og at det nå foreligger et godt informasjonsgrunnlag som støtter utbetaling av aksjeutbytte. Gjensidige er et svært solid skadeforsikringsselskap og soliditeten er styrket ytterligere siden forslaget om aksjeutbytte ble annonsert i januar i år. Til tross for ekstraordinært store erstatninger knyttet til avbestilling av reiser, er de samlede erstatningsutbetalingene ikke vesentlig annerledes enn i en normal situasjon. Selskapets premieinntekter er svært lite påvirket av den pågående pandemien, og det er lite som tilsier at dette skal endre seg vesentlig i tiden fremover.

Kundeutbytte

Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, videreformidler sitt aksjeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge som kundeutbytte. Denne modellen representerer en videreføring av kundenes nær 200 år lange eierskap i Gjensidige før omdanning og påfølgende børsnotering i 2010. Gjennom utbyttebeslutningen vil nå over 2 milliarder kroner komme nærmere 1 million privatpersoner og bedrifter, som er skadeforsikringskunder hos Gjensidige i Norge, til gode. Dette vil være et positivt bidrag for mange i en annerledes tid.

Kilde: Pressemelding fra Gjensidige