Foto: Henriette Erken Busterud
Foto: Henriette Erken Busterud

Nå blir det påbudt å bruke setebelte i traktor i trafikken.

26. juli 2023

Fra 1. august innføres det krav om bruk av setebelte i traktorer også utenfor arbeid.

Fra tidligere har det kun vært krav om bruk av belte for traktor i arbeid. Nå gjelder brukskravet både når traktoren brukes i arbeid og når den brukes ellers.

Påbudet gjelder kun for traktorer der belte er montert.

Nytt er også påbud om ettermontering av setebelte i traktor som er utstyrt med beltefester eller festepunkter. Dette må på plass før 1. januar 2024.

Det er Samferdselsdepartementet som har vedtatt endringen i verneutstyrforskriften etter at Statens vegvesen har gjennomført en omfattende høring.

Fra den nye forskriften:

Påbud om bruk av belte i traktor

Fører og passasjer i traktor (gruppe T) med godkjent førervern skal bruke setebelte der dette er montert. Dersom slik traktor har godkjente festepunkter, skal setebelte ettermonteres der dette mangler.

Påbudet om bruk av setebelte gjelder likevel ikke:

a. når traktoren står stille,
b. når bruken av setebelte i seg selv medfører en økt risiko for skade,
c. når bruk av setebelte er til stor ulempe og det er liten fare for velt eller bråstopp,
d. og ellers når vedkommende har med legeerklæring som fritar fra å bruke setebelte.

Kilde: Pressemelding fra Statens vegvesen