Gulrøtter
Foto: Frank May / NTB scanpix

Mye gulrot, men lite kålrot på lager.

7. november 2019

Grønnsakstellingen pr. 1 november viser at det mer gulrot på lager enn de siste to årene. Mens det er lite kålrot sammelignet med tidligere år. Lagrene av potet er på linje med de to siste årene. Gartnerhallen rapporterer om at det meste av grønnsaker og poteter er tatt opp til tross for krevende innhøstingsforhold på Østlandet. 

Her er resultatet av lagertellingen pr. 1. november.

Grønnsaker

Poteter


Industripoteter


Landbruk24 har fått denne rapporten fra Arve Gladheim i Gartnerhallen på spørsmål om det er mye grønnsaker og poteter som er uhøstet.

Innhøstingen av årets grønnsaker
Også i år har norske bønder fått erfare hvordan vær og klima gir utfordringer. Totalt sett har vekstsesongen for de aller fleste kulturer vært god. Men, til dels store nedbørsmengder i flere regioner har gitt utfordringer, spesielt med innhøsting av lagringskulturer. I Trøndelag er tilnærmet alt av både poteter, gulrot og løk høstet inn. Det er knyttet noe usikkerhet til kvaliteten på det siste som ble høstet, men stort sett meldes det om at kvaliteten er bra.

 I Hedmark og Oppland er også det aller meste i hus, selv om det har vært lange perioder med både nedbør og frost. På grunn av faren for at noe av volumet har tatt skade av drukning eller frost, er det også her noe usikkerhet omkring kvaliteten, spesielt på industriråvare.

 I Vestfold står fortsatt noen mindre arealer med gulrot igjen. Det er imidlertid høstet betydelige volumer med god kvalitet som vil dekke konsummarkedet for gulrot gjennom vinteren. Vestfold og sørover, er også områder med stor produksjon av bl.a. potet til industri. Her er tilbakemeldingene at det fortsatt står igjen en del som ikke er høstet. Frost de siste dagene, vil nok innebære at dette ikke vil ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne benyttes.

 Et annet stort produksjonsområde for grønnsaker er Rogaland. Rapportene sier at det meste er i hus også her, men det er knyttet noe spenning til hvordan lagringskvaliteten på enkelte partier er.

 All løk i hele landet er høstet, selv om det har vært utfordringer med våte perioder og vanskeligheter med tørking. Kålrota er også høstet, men her har sesongen gitt en del småfallen vare.

 

Kilde: Landbruksdirektoratet.