Gulrøtter
Illustrasjonsfoto

Mye gulrot, men lite kålrot på lager.

7. mars 2020

Det er fortsatt rikelig med norske poteter og grønnsaker på lager. Her er resultatet av lagertellingen pr. 1. mars. Hovedinntrykket er at det er ganske normale lagertall. Det er mer gulrot enn vanlig på lager, mens det er lite kålrot.

Lagertellingen for poteter per 1. mars viser at det er litt mer konsumpoteter på lager enn i samme periode i fjor. Det er mindre kvantum av mandelpoteter og småpoteter. Industripotetene har hatt den største reduksjonen i sesongen og er årsaken til at total lagerbeholdning for poteter er redusert sammenlignet med 2019.

Grønnsaker

Tellingen per 1. mars 2020 viser en normal avling av kepaløk på lager. Det er noe mer rød og gul løk på lager nå enn per 1. mars 2018. Det er fremdeles et jevnt salg og god kvalitet i butikkene, men enkelte partier kan være utsatt for skader på grunn av lagringssituasjonen denne vinteren.

Lagerbeholdningen av gulrøtter er høyere enn begge de to foregående årene og har en økning fra 2019 på 22 prosent. Lagrene av gulrøtter er noe ujevnt fordelt rundt i landet, noe som kan føre til at varene må flyttes fra et sted til et annet. Det er fremdeles utfordrende å holde god kvalitet på varene i butikk, men hittil ser det ut til å gå greit.

Hodekål har hatt en lav omsetning gjennom det meste av vinteren, og på lager per 1. mars er det noe over 1 000 tonn. Det er en økning sammenlignet med i fjor på nesten hundre prosent, men en reduksjon sammenlignet med 2018. Etter en periode med lite salg ser det ut til å være bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet, og det er anbefalt en oppgang i prisen til produsent kommende uke.

Kvaliteten på kålrot i butikk er fremdeles god, men lagerbeholdningen viser at det er lite vare igjen. Det er en nedgang på nesten 70 prosent sammenlignet med begge de to foregående årene. Enkelte aktører har allerede gjort avtaler i Europa for å kunne importere kålrot.  Knollsellerien har en jevn omsetning, og holder god kvalitet. Det er mindre vare på lager denne sesongen enn de to forrige sesongene.

 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet