Bartnes, Forsell og Hoff.
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Møte om melkekvoter på mandag.

11. oktober 2019

Heller ikke denne uka blir det noen avklaring om hvordan reduksjon i melkeproduksjon skal foregå. Nå melder Nationen at det er avtalt et møte mellom partene på mandag.

Fristen for en løsning var opprinnelig satt til 1. oktober. Men etter at faglaga la fram sitt dokument 23. september har det vært stillstand i prosessen. Ettersom det har gått så lang tid er det grunn til å tro at det har vært nødvendig med politiske avklaringer  for å komme fram til statens posisjon.