Morten Kristiansen
Foto: Moelven Industrier Asa

Moelven med beste 3. kvartal på 13 år

2. november 2020

Økt fokus på oppussing og vedlikehold fortsetter å slå positivt ut for Moelven som leverer sitt beste resultat for tredje kvartal på 13 år.

Etterspørselen etter klimasmarte produkter og løsninger har vært god i tredje kvartal, både internasjonalt og her hjemme. I takt med at folk reiser mindre under korona-pandemien ser vi at de fortsetter å bruke mer penger på vedlikehold og oppussing både hjemme og på hytta. Det har ført til god aktivitet innenfor byggevarehandelen i Skandinavia, samt i den internasjonale trelastvirksomheten. Det er også gledelig at ordrereserven og aktivitetsnivået innenfor limtre-segmentet og byggmoduler er bedret, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven omsatte for NOK 2667,2 millioner i tredje kvartal 2020. Det er en økning på NOK 319,9 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet på NOK 163,4 millioner er NOK 119,8 millioner høyere enn tilsvarende kvartal i 2019. Dette er det beste kvartalsresultatet for 3. kvartal siden 2007.

– Vi må være ærlige på at dette er tall vi ikke hadde ventet å se da Skandinavia og store deler av verden stengte ned i vår. Dette resultatet er vi naturligvis meget godt fornøyd med, sier Kristiansen.

Bygger Norges største impregneringsanlegg

Moelven har i 2020 hatt en enorm vekst i salget av impregnerte treprodukter, og i september besluttet konsernet å investere NOK 170 millioner for å bygge Norges største impregneringsanlegg for royal- og CU-impregnerte trevarer. Investeringen legges til Moelven Soknabruket AS og anlegget skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2022. Det er bare ett år siden Moelven Pellets AS kunne åpne sin nye pelletsfabrikk og bioenergianlegg, plassert på samme industriområde. Med det nye impregneringsanlegget vegg i vegg samler vi hele verdikjeden fra råstoff til ferdig produkt på ett sted.

Hyller fleksibiliteten

Moelven-konsernet har kommet seg godt gjennom årets ni første måneder, men korona-pandemien gjør at det er krevende å planlegge tiden framover.

– Nøkkelen for å løse dette er våre medarbeidere. De har virkelig dokumentert en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet under pandemien. Det har vært avgjørende for at vi har klart å levere så bra som vi har gjort – og det blir også viktig framover. I tiden som kommer vil Moelven ha fullt fokus på kostnadseffektiv drift og en levedyktig og framtidsrettet konsernstruktur, sier Kristiansen.

Les kvartalsrapporten her

Kilde: Pressemelding fra Moelven