Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Minst 10,50 mer i timen for ansatte i jordbruket

22. april 2023

Resultatet av lønnsoppgjøret mellom LO og NHO sikrer ansatte i jordbruk og gartneri minst 10,50 kroner mer pr. time. Dette er en tariffavtale som er allmenngjort, det vil si at alle ansatte i jord og hagebruk vil ha krav på denne lønnsøkningen.

Det generelle tillegget ble 7,50 kr/timen, lønnsnivået for arbeidere i jordbruk og gartneri er lavt og det betyr at de får det ekstra tillegget på 3 kr. pr time for de som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger.

Les mer hos NHO Mat og Drikke her

Dette får ingen direkte innvirkning for jordbruksoppgjøret i og med at det der forhandles om vederlag til alt arbeid i jordbruket enten det er bonden sjøl eller ansatte som utfører arbeidet. Men for beregning av avløsertilskudd bør det ha betydning, med det lave lønnsnivået avløsere har vil dette sannsynligvis øke kostnadene til avløser med ca. 7 prosent.

Kilde: NHO Mat og Drikke