Nybygg Veterinærhøgskolen
Foto: Statsbygg, Trond Isaksen.

Milliardsprekk for campus-utbyggingen ved NMBU i Ås.

9. oktober 2019

Utbyggingen av Campus Ås ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) blir nærmere 1 milliard kroner dyrere enn beregnet.

Les mer om historien bak dette bygget her

Byggingen ble før sommeren 2018 beregnet å koste litt over 7 milliarder kroner, og i løpet av fjoråret vedtok Stortinget å øke rammen til 7,2 milliarder. Men etter at Statsbygg tidligere i år foretok en usikkerhetsanalyse er utgiftene ytterligere økt, skriver Khrono.

I statsbudsjettet foreslår derfor regjeringen en økning på 681 millioner kroner siden forrige justering av kostnadsrammen, og den nye rammen for Campus Ås er nå på over 8 milliarder kroner.

– Dette er et stort og komplekst prosjekt med mange tekniske installasjoner, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Campus Ås skulle opprinnelig stått ferdig i år, men allerede i 2017 ble det klart at byggingen ikke ville være ferdig før i 2020.

Byggeprosjektet er unikt og ble mer komplisert enn forventet, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er ikke bygget tilsvarende prosjekt i verden tidligere. Det er alltid uheldig når enkeltprosjekter går ut over fastsatt kostnadsramme. Normalen er heldigvis det motsatte, at prosjektene sluttføres under kostnadsrammen, skriver han i en epost til Khrono.

(©NTB)