Moderne fjøs
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Milliarder til driftsbygninger, millioner til jord

1. april 2019

I dette årtusen er det utbetalt 5 343 millioner kroner i tilskudd til investeringer i driftsbygninger i jordbruket, mens det er gitt 865 millioner kroner til grøfting og hydrotekniske tiltak i jord. Dette kommer fram i et svar fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad, til Per Olaf Lundteigen.

Driftsbygninger
Tilskudd til driftsbygninger i jordbruket har økt gradvis fra 85 millioner i 2000 til 542 millioner i 2018. Samlet beløp for perioden er 5 343 millioner kroner. I tillegg ble det i perioden 2000- 2002 innvilget rentefrie lån på tilsammen 395 millioner, mens det fra 2003-2015 ble innvilget en lånerammen for rentestøtte på 10 043 millioner. Verdien av de to siste ordningene er vanskelig å beregne, det avhenger av rentenivået.

Grøfting
Det landsdekkende grøftetilskuddet ble avviklet i 2000, men gjeninnført fra og med 2013. I 2018 ble det innvilget 104 millioner i grøftetilskudd. Samlet er det innvilget 464 millioner kroner i grøftetilskudd siden år 2000.  En fylkesvis oversikt over grøftetilskudd viser at det er på Østlandet det grøftes mest.

Hydrotekniske tiltak
Det har blitt gitt tilskudd til hydrotekniske tiltak i hele perioden. Det har gradvis blitt innvilget større tilskudd, fra 7,6 millioner i 2000 til 46,4 millioner i 2018 ( 51,6 i 2017). Samlet utbetaling av tilskudd i perioden 2000- 2018 er 401 millioner kroner. Den fylkesvise oversikten viser at det er bøndene i Akershus, Østfold og Trøndelag som investerer mest i hydrotekniske tiltak. Det er naturlig da de største utfordringene finnes i leirjordsområdene.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet