Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Melkeprodusenter i Midt-Norge solgte mest melkekvote

23. august 2022

Foreløpige tall som Landbruk24 har fått tilgang til viser at det er solgt nesten 11 millioner liter kumelkkvote i årets salgsrunde. Melkeprodusentene i Trøndelag og Møre og Romsdal står for over halvparten av salgsmengden.

Oppdatert 29.08. Her er en  oversikt over salg til staten fra Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet melder at det fortsatt er noen søknader om salg som ikke er ferdig behandlet, de er ikke med i oversikten. I fjor solgte 107 melkeprodusenter 10,1 millioner liter, mens så langt i år har 93 produsenter fått godkjent  salg av tilsammen 10,8 millioner liter.

I år måtte minst 40 prosent av kvoten selges til staten for 4 kr. pr. liter. Denne kvotemengden vil bli solgt ut igjen til andre melkeprodusenter i samme region.

Foreløpig oversikt over salg av kumelkkvote

Region Antall selgere Liter solgt
Trøndelag 29 4 176 773
Møre og Romsdal 15 1 675 795
Rogaland 11 1 022 560
Vestland 12 891 496
Østfold/Vestfold 3 596 259
Hedmark 5 430 624
Oslo/Akershus 2 386 693
Troms 3 336 619
Buskerud 3 312 743
Nordland  301 491
Finnmark 1 256 988
Oppland 3 201 200
Agder 2 183 960

 

Kilde: Landbruksdirektoratet