Kyr på Beite
Foto: TINE Mediebank.

Melkeprodusentene har satt på bremsene.

12. september 2019

I august ble det levert bare 107 millioner liter kumelk, 5 prosent mindre enn samme måned ifjor. Den lave melkeproduksjonen har ikke medført leveringsutfordringer fra TINE i denne perioden. Vi har god kontroll på lagersituasjon og fremtidig leveringsevne på alle produkter, opplyser TINE. 

Fettinnholdet i kumjølka i august lå på 4,20 som er 0,9 prosent lavere enn i 2018. Proteininnholdet var 3,45 prosent som er 1,5 prosent høyere enn i 2018. Ser man på leveransen fra de enkelte fylkene peker Trøndelag seg ut ved at det der er levert 3,2 prosent mer melk enn i fjor. Så trønderne må virkelig sette på bremsene hvis de skal unngå overproduksjonsavgift.

I år er forholdstallet på 0,98, mens det ifjor på ble satt opp til 1,04 på grunn av frykt for melkemangel som følge av tørken. Så kvotene er 6 prosent lavere i år sammelignet med i fjor.

 

Den siste prognosen fra TINE tyder på at det blir levert totalt 1490 millioner liter melk i 2019, 30 millioner liter (2 prosent) mindre enn i fjor. Det er da forutsatt en kvotefylling på 93,5 prosent.

Faktiske leveranser, og prognose for resten av året (i rødt)

Les mer hos TINE Medlem og TINE sine prognosesider