Kunde i melkedisken
Foto: TINE

Melk blir 7 øre “billigere” fra 1. juli

15. juni 2020

Landbruksdirektoratet har fastsatt nye satser for prisutjevningsordningen for melk. Avgiften på drikkemelk reduseres med 7 øre pr. liter, og tilskuddet til melk som brukes til ost og andre meieriprodukter økes med 7 øre fra 1. juli. Årsakene til endringen er at det ikke lenger gis tilskudd til eksport av Jarlsbergost, og at det blir en bedre melkeanvendelse.

Dette betyr at meieri som skal selge drikkemelk betaler inn 7 øre mindre i avgift til prisutjevningsordningen, og meieri som skal selge ost og andre meieriprodukter (unntatt yoghurt) får 7 øre mer i tilskudd pr. liter. I og med at målprisen på melk ble uendret i årets jordbruksoppgjør, vil det si at melk som råvare blir 7 øre billigere fra 1. juli. Hvordan dette slår ut i butikken avgjøres av påslaget i meieriindustrien og butikkkjedene.

Det har blitt foretatt en forenkling i PU- ordningen og det er nå 8 forskjellige prisgrupper. Prisgruppe 1 som blant annet omfatter yoghurt har ikke avgift eller tilskudd. Gruppe 2 som omfatter drikkemelk får altså en reduksjon i avgifta på 7 øre pr. liter, den nye avgifta blir 1,95 kr/liter. I prisgruppe 3 som omfatter ost og geitemelk til dagligvaremarkedet blir tilskuddet økt med 7 øre til 26 øre pr liter. Resten av melka som brukes direkte er plasert i gruppe 4 som får økt tilskuddet med 7 øre til 94 øre pr. liter.

Biprodukter

-Det er  ingen endring i avgiften på fløte til kremfløte som omsettes i dagligvare.
-Tilskuddet til smør til dagligvaremarkedet reduseres med 40 øre men er fortsatt 3,38 kr. pr. liter fløte.
-Smør til industri mottar en uendret sats på 6,17 kr/liter.
-Myse til mysost får redusert avgift med 5 øre til 2,17 kr/liter.

 

* Positive tall er avgift, negative tall er tilskudd
** For nye prisgruppe 1 er satsen lik satsene for gjeldende prisgruppe 1, 3 og 4.
For nye prisgruppe 3 er satsen lik satsene for gjeldende prisgruppe 5 og 6.
For nye prisgruppe 4 er satsen lik vektede satser for prisgruppe 7-11.
For nye biproduktgruppe 4 er satsen lik satsene for gjeldende biproduktgruppe 4 og 5.

Kilde: Landbruksdirektoratet