Foto: F. Meyer
Foto: F. Meyer

Meieriet på Voss legges ned

22. juni 2022

Styret i TINE har i dag vedtatt å avvikle osteproduksjonen på Voss fra januar 2023. Det betyr at anlegget legges ned og medarbeiderne kommer på omstilling.

I 2019 ble det gjennomført en utredning om fremtidig struktur for hvitost. Styret vedtok da å sette i gang en ombygging av meieriet i Elnesvågen etter at Jarlsbergproduksjonen for eksport fases ut. Samtidig med dette er det jobbet med å etablere produksjon av Jarlsberg på vårt nye meieri i Irland. Det ble da konkludert med at produksjonen på Voss ikke kunne avvikles før ombyggingen på Elnesvågen er gjennomført, og produksjonen i Irland er i gang. 
All produksjon av Jarlsberg for det norske markedet foregår fortsatt i Norge

Voss har levd med usikkerhet i mange år

Nå er ombyggingen av Elnesvågen gjennomført, og produksjonen der er i full gang. I Irland er produksjonen godt i gang, kvaliteten er god og det foregår opptrapping etter en krevende oppstartperiode.

– TINE Meieriet Voss har i mange år levd med en usikker framtid. Jeg er imponert over hvordan medarbeiderne på Voss har håndtert dette. Selv med denne usikkerheten har de produsert ost av god kvalitet. Dette har vært helt avgjørende for TINE i en periode med ombygging av Elnesvågen og etablering av produksjonen i Irland, sier konserndirektør for forsyning, Christian Granlund.

Styret imøtekom ønsket fra de ansatte om ekstra høring

Saken om framtida for Voss ble behandlet på styremøtet 24. mai. Styret vedtok da å utsette saken til 22. juni for å imøtekomme et ønske fra de ansatte på Voss om en ekstra høring på de siste oppdaterte beregningene.

For stor produksjonskapasitet betyr høye kostnader

TINE har nå oppdatert beregningene over framtidig behov i markedet og hvilken kapasitet som trengs i hvitostproduksjonen for hele landet. Den viser at det er større kapasitet enn det som er nødvendig og at kostnadene på TINEs ysterier ikke følger nedgangen i volum etter at eksportproduksjonen er faset ut. Det betyr at samvirkeselskapet har tilstrekkelig produksjonskapasitet selv om produksjonen på Voss avvikles.

– Konkurransen i markedet er tøff, og vi må gjøre det vi kan for å møte en enda tøffere hverdag framover. VI må redusere kostnadene for å gi eierne våre best mulig pris på melka slik at de kan leve av melkeproduksjonen og fortsette å investere på gårdene i årene som kommer. Det er det som er vår oppgave – TINE-bonden er selve garantisten for et levende landbruk med enorme ringvirkninger. Det betyr at vi må tilpasse kapasiteten i industrien til det behovet vi har. Ved å beholde Voss ville det blitt større overkapasitet, økte kostnader og usikre arbeidsplasser på de andre ysteriene som også ligger i distrikts-Norge og det er en del av helhetsvurderingen, sier Granlund.

Gjøre det vi kan for å trygge framtida for medarbeiderne

– Det å legge ned et anlegg er ikke en hyggelig del av jobben og heller ikke et mål, snarere tvert om. Men skal vi ha mulighet til å opprettholde en desentralisert meieristruktur videre, krever det at vi tar langsiktige valg nå, sier Granlund og fortsetter:

– Jeg har stor forståelse for at medarbeiderne nå kjenner på en usikker framtid. I samsvar med TINEs gode retningslinjer for omstilling og utvikling setter vi nå i gang med samtaler med hver enkelt medarbeider med tanke på å gjøre det vi kan for å trygge framtida, sier Granlund. 

Kilde: TINE Medlem