Foto: TINE

Meieriet i Irland er en viktig brikke for TINE

19. juli 2022

Etter at Vårt Land hadde et intervju med konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland i helga har det oppstått usikkerhet rundt TINEs satsing i Irland. -Produksjonen av Jarlsberg i Irland for utenlandsmarkedene våre er en viktig brikke i planene for å realisere våre ambisjoner internasjonalt, sier kommunikasjonsdirektør i TINE Ole Martin Buene til Landbruk24.

Når man ser på overskrifta og ingressen i Vårt Land kan det se ut som TINE vurderer å gi opp satsinga i Irland og ta et betydelig tap. Er dette virkelig et alternativ?

-Hovland peker på at det alltid er risiko i store investeringsprosjekter, men vi opplever inngangen i Vårt Lands artikkel som svært tabloid. Produksjonen av Jarlsberg i Irland for utenlandsmarkedene våre er en viktig brikke i planene for å realisere våre ambisjoner internasjonalt. Som vår konsernsjef er inne på i intervjuet med dem, er Norge et lite land med betydelig og økende import av meierivarer. Selv om hjemmemarkedet alltid vil være viktigst, er 16 prosent av konsernets inntekter fra vår internasjonale drift. I 2021 solgte vi over 50 000 tonn ost utenfor landegrensene og Jarlsberg er en sterk internasjonal merkevare. Vi snakker med andre ord om en betydelig størrelse og viktighet for TINE. Målet med alt vi gjør er å skape verdier for eierne våre og vi tror det er mer å hente internasjonalt basert på norsk melk fremover og langsiktig tankegang er, som alltid ellers, et viktig prinsipp for oss, skriver Buene i en e-post til Landbruk24.

Har melkeprisen i Irland økt vesentlig mer enn den internasjonale melkeprisen?

Melkeprisene i Irland har økt mer enn i mange andre land, men samtidig ser vi en stigning utenom det vanlige i hele Europa. Så er det noen faktorer som skiller norske melkebønder fra sine kollegaer ellers. Selv om alle ser en tilnærmet lik kostnadseksplosjon på gjødsel, kraftfôr, energi og diesel, så har ikke eksempelvis Irske bønder fått kostnadskompensasjon for dette, slik norske bønder har. Dette er mye av grunnen til den raske og kraftige økningen i pris på melk. En annen forskjell er at prisene på melk i Irland følger verdensmarkedet på melk der det historisk har vært store variasjoner, sammenlignet med den norske jordbruksavtalens mer forutsigbare målpris. Så sent som i 2019 var den irske melkeprisen på under 3 kroner.

Det er viktig å si at TINE jobber for økte melkepriser til produsentene over det ganske land, og selv om det er eierne våre og norske forhold som står på agendaen vår, må vi også se på hvilke muligheter økte melkepriser rundt oss kan bety for norske melkebønder, avslutter Buene.